Søg støtte

Søg

Tine Brink Henriksen

Professor, Ledende Overlæge

Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Jeg vil arbejde på, at initiativer, der støttes, rammer der, hvor behovet er størst, eller hvor flest får glæde af dem; at projekter til forebyggelse, sundhed og tryghed får høj prioritet; men også projekter, der har til formål at lukke videnshuller inden for disse områder.

Kerneopgaven er støtte til projekter om forebyggelse, sundhed og tryghed; bæredygtighed, social bevidsthed og transparens er kerneværdierne.

Tine Brink Henriksen

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Vigtigt for mig er, at de tiltag, der iværksættes, er bæredygtige, med øje for lighed i tilgang til tryghed, forebyggelse og sundhedsfremmende aktiviteter, og at det er gennemsigtigt, hvad Tryg lægger vægt på.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Jeg mener, at repræsentantskabets skal:

 1. kendetegnes ved transparens og beslutninger baseret på bæredygtighed og social bevidsthed
 2. sikre at Tryg giver mest mulig tryghed, forebyggelse, fysisk og psykisk sundhed i samfundet for de midler, der er til rådighed
 3. støtte projekter, der enten angår de fleste eller netop de mennesker med størst behov.

CV

Uddannelse

 • 1990: CandMed, Aarhus Universitet (AU)
 • 1994: PhD, AU
 • 2002: Speciallæge: Børnesygdomme
 • 2006: Ekspert: Nyfødt-Intensiv medicin
 • 2015: Stifinder

Erhvervserfaring

 • 1990-2005: Forsker og Læge
 • 2005-2022: Overlæge Børn og Unge, AUH
 • 2022-   Ledende Overlæge Nyfødt Intensiv, Børn og Unge, AUH 
 • 2010- : Professor, Klinisk Institut, AU
 
Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.