Søg støtte

Søg

Torben Busk

Virksomhedsudvikler

Repræsentant i Midtjylland

Bor i Horsens Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

For at sikre, at medlemmernes interesser altid er i fokus.

Medlemmerne skal have større direkte indflydelse på, hvordan deres andel af overskuddet fordeles mellem bonus og almennyttige uddelinger.

Torben Busk

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Du ved bedst selv, hvor stor andel du ønsker at få udbetalt som bonus, og hvor mange hjertepenge du ønsker at donere til TrygFonden. Den frihed bør du have. Det vil jeg arbejde for. Jeg vil også arbejde for, at bonus ikke beskattes. Der er jo reelt tale om rabat på dine forsikringer, og man beskatter altså ikke rabat.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

At varetage medlemmernes økonomiske og almennyttige interesser. At sikre, at TryghedsGruppen agerer ordentligt og bæredygtigt, og at disse kerneværdier bringes ind i gruppens ejerskab af Tryg og andre virksomheder. 

CV

Virksomhedsudvikler & mentor
Bestyrelsesformand, Sprogcenter Midt 
Bestyrelsesmedlem, Engell Friis Fonden
Medlem repræsentantskabet, Velliv Foreningen 
Medlem repræsentantskabet, Norlys 
Bestyrelsesmedlem, ÆldreSagen Horsens
Tilknyttet Kirkens Korshær Horsens
Formand menighedsrådet Vær & Nebel Sogne
Formand provstiudvalget, Horsens Provsti
 
Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.