Søg støtte

Søg

Anne Honoré Østergaard

Sundhedspolitisk Chefkonsulent

Repræsentant i Nordjylland

Bor i Aalborg Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Jeg trives bedst, når jeg kan gøre en forskel og skabe udvikling. For mig er TryghedsGruppen som en stor familie, hvor vi støtter hinanden og styrker fællesskabet ved at være medlemmer og støtte de mange gode projekter, som TrygFonden realiserer. Jeg vil arbejde for tiltag, der skaber tryghed i bred forstand og tror på at skabe sammenhæng mellem livsfaserne fra barn, ungdom og voksen til ældre samt støtte det brede fællesskab.

Mit mål er at bruge min erfaring og engagement til at inspirere, styrke og træffe beslutninger, der realiserer endnu flere tiltag til gavn for så mange som muligt. Tryghed og trivsel er afgørende for vores livskvalitet, og det er præcis det, jeg vil arbejde for, da tryghed er kernen i vores fællesskab.

Tryghed og trivsel er afgørende for vores livskvalitet, og det er præcis det, jeg vil arbejde for. Tryghed er kernen i vores fællesskab.

Anne Honoré Østergaard

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Som repræsentant lægger jeg vægt på flere vigtige temaer såsom:

  1. En stærk og gennemsigtig ledelse, hvor åbenhed er i fokus.
  2. Fremme af medlemsdemokrati samt fastholdelse af bonusordninger.
  3. En social bevidsthed bag TrygFondens uddelinger, der prioriterer sundhed og tryghed for de tildelte midler.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Repræsentantskabet vigtigste rolle er at sikre medlemmernes interesser og styrke deres indflydelse og engagement.

CV

2022-nu: Medlem af Regionsrådet Nordjylland - Region Nordjylland
2023-nu: Sundhedspolitisk chefkonsulent - Muskelsvindfonden
2019-2022: Medlem af Folketinget - Christiansborg
2014-2021: Medlem af Aalborg Byråd - Aalborg Kommune
2019-2019: Adjunkt - UCN - University College Nordjylland
2017-2019: Fuldmægtig - Vurderingsstyrelsen
2016-2018: Adjunkt - Erhvervsakademi Dania
2007-2017: Fuldmægtig - SKAT

Uddannelse
2013-2014: Top Governance - Business Institute
2002-2007: Cand.merc.jur. - Aalborg Universitet

 
Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.