Søg støtte

Søg

Jens Otto Størup

Adm. direktør

Repræsentant i Nordjylland

Bor i Aalborg Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Grunden til at jeg er repræsentant i TryghedsGruppen er, at jeg gerne vil bidrage til at skabe mere tryghed for sårbare grupper i det danske samfund. Som enkeltperson er det begrænset, hvad man kan udrette, men ved at være en del af et stort og stærkt fællesskab i TryghedsGruppen kan jeg virkelig være med til at handle, så det kan mærkes.

Tryghed er en tilstand hos den enkelte, som vi med relativt få midler kan bringe i plus - langt de fleste af os har et overskud, som kan give andre tryghed.

Jens Otto Størup

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

For mig er de tre strategiske områder inden for TrygFondens strategi de vigtigste. Det handler om initiativer, der kan skabe mere sikkerhed, sundhed og trivsel. Naturligvis er det også vigtigt, hvordan TryghedsGruppens investerings- og kapitalaktiviteter foregår, og om de giver et afkast, som kan komme aktionærerne og dermed TrygFonden til gavn. Vi kan jo ikke kun uddele penge – i længden.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Repræsentantskabets vigtigste rolle er at repræsentere forsikringstagernes interesser samt herigennem at udgøre en god sparringspartner for ledelsen af TryghedsGruppen. Sidstnævnte sker på de årlige repræsentantskabsmøder, de regionale rådsmøder og gennem repræsentantskabets valg af TryghedsGruppens bestyrelse.   

CV

Adm. direktør for Landsforeningen DGI

Uddannelse
Cand.Oecon, fra Aalborg Universitet, MBA fra Henley Management College, UK, Bestyrelsesuddannelse, Strategic Board Room, Board Governance Aalborg.

Kompetencer
Kendskab til den finansielle sektor, selskabsledelse på højt niveau, herunder bestyrelseserfaring fra såvel aktieselskaber som forenings- og medlemsbaserede organisationer, politisk tæft, strategisk kommunikation og forretningsudvikling.

Udvalgsposter
TrygFondens bevillingsudvalg, formand for følgegruppen for TryghedsGruppens medlemsaktiviteter.

Født i 1967. Indtrådt i TryghedsGruppens bestyrelse i 2019.

Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.