Søg støtte

Søg

Jens Otto Størup

Adm. direktør

Repræsentant i Region Nordjylland

Bor i Hjørring


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Grunden til at jeg er repræsentant i TryghedsGruppen er, at jeg gerne vil bidrage til at skabe mere tryghed for sårbare grupper i det danske samfund. Som enkeltperson er det begrænset, hvad man kan udrette, men ved at være en del af et stort og stærkt fællesskab i TryghedsGruppen kan jeg virkelig være med til at handle, så det kan mærkes.

Tryghed er en tilstand hos den enkelte, som vi med relativt få midler kan bringe i plus - langt de fleste af os har et overskud, som kan give andre tryghed.

Jens Otto Størup

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

For mig er de tre strategiske områder inden for TrygFondens strategi de vigtigste. Det handler om initiativer, der kan skabe mere sikkerhed, sundhed og trivsel. Naturligvis er det også vigtigt, hvordan TryghedsGruppens investerings- og kapitalaktiviteter foregår, og om de giver et afkast, som kan komme aktionærerne og dermed TrygFonden til gavn. Vi kan jo ikke kun uddele penge – i længden.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Repræsentantskabets vigtigste rolle er at repræsentere forsikringstagernes interesser samt herigennem at udgøre en god sparringspartner for ledelsen af TryghedsGruppen. Sidstnævnte sker på de årlige repræsentantskabsmøder, de regionale rådsmøder og gennem repræsentantskabets valg af TryghedsGruppens bestyrelse.   

CV

2011 – Administrerende direktør for Nordjyllands Trafikselskab (NT)
2006 – 2011 Administrerende direktør for Nordsøen Oceanarium & Forskerpark
1999 - 2006 Forskellige chefjobs i KMD A/S
1995 – 1999 Administrationschef i Ledernes Hovedorganisation
1993 – 1995 Lobbyist i Euro-Fiet, Bruxelles.
Uddannelse: Cand Oecon, Aalborg Universitet og MB, Henley Management College

Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.