Søg støtte

Søg

Lone Poulsen

Administration LandboThy

Repræsentant i Nordjylland

Bor i Thisted


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Det er fantastisk at være en del af TrygFonden og jeg vil arbejde for, at vi fortsat kan gøre en forskel ved at støtte lokale ildsjæle, som står bag projekter, der øger trygheden lokalt.
Jeg har som repræsentant indflydelse på beslutning om fortsat uddeling af bonus til medlemmerne. 

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Det er vigtigt for mig, at arbejdet i repræsentantskabet fortsat er åbent og demokratisk. TryghedsGruppen skal blive ved med at være langsigtet ejer af Tryg, og en del af formuen skal gennem TrygFonden anvendes til donationer, der skaber tryghed i Danmark. Samtidig er det godt for medlemmerne, at der kan udbetales bonus.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Det er vigtigt, at arbejde positivt for den vedtagne strategi og at deltage i møder og være med til at fastlægge rammer for TrygFondens fokusområder. Forskelligheden og vidensdeling blandt medlemmerne er godt, hvilket er dejligt at være en del af.

Hvad er vigtigst for dig som medlem af valgbestyrelsen?

Vi skal have et demokratisk valg, hvor kandidaterne fortæller, hvad de vil arbejde for i TryghedsGruppen. Vi skal fortsat kunne skabe værdi og tryghed og foretage langsigtede investeringer. TrygFonden skal kunne fortsætte og bidrage med omkring 550 mio. kr. til almennyttigt arbejde samt forskellige forskningsprojekter.

CV

1977 revisorassistent hos Ringkøbing Amts Regnskabskontor i Holstebro.
1979 Det thylandske landøkonomiske Selskab, Hurup.
1986 Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi.
1987 sekretariatsleder og sekretær Det thylandske landøkonomiske Selskab, Hurup.
2007 Afdelingschef Administration LandboThy, Thisted
Har siddet i forskellige bestyrelser, bl.a. den lokale Sparekasse og Gymnastikforeningen.
Er administrator i 3 forskellige fonde.
Jeg er gift og har 2 voksne børn – er bosiddende i Hurup Thy.

Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.