Søg støtte

Søg

Ole Stavad

Tidligere minister

Repræsentant i Nordjylland

Bor i Jammerbugt


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Min primære opgave er at varetage forsikringstagernes interesser i TRYG A/S. Udbytte fra TRYG A/S skal udbetales som bonus til forsikringstagerne. Vigtigt er også vort sociale ansvar, som vi varetager gennem TRYGFonden. Herunder uddeling af de regionale midler, der besluttes i Det Regionale Råd af os 8, der er valgt i Nordjylland.

Jeg vil varetage forsikringstagernes interesser, udvikle Danmarks bedste forsikringsselskab og tage et socialt ansvar gennem TrygFonden. 

Ole Stavad

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Ejerskabet af TRYG A/S er selve fundamentet for TryghedsGruppen. Her har vi et særligt ansvar, som også har sine udfordringer, med et børsnoteret selskab med 40 pct. private aktionærer. Alle dele af TryghedsGruppens arbejde er vigtigt. Derfor vil jeg også – som hidtil - ”blande mig” i det hele.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Repræsentantskabets vigtigste opgave er at træffe beslutninger om TryghedsGruppens arbejde. At udstikke klare mål og strategier, som bestyrelsen skal følge - og holdes op på. Samt følge udviklingen i TRYG A/S tæt, så vi kan påtage os et ansvar med at varetage forsikringstagernes interesser.

CV

Bankuddannet. Merkonom i Finansiering. Leder af sparekasse og bank 1973-80. Medlem af Folketinget 1980-2007. Skatteminister og erhvervsminister. Næstformand for Socialdemokratiet 1995-2000. Præsident for Nordisk Råd 2006. Formand og medlem af en lang række udvalg og bestyrelser. Medlem af kommunalbestyrelse 2011-17. Medlem af regionsråd 2018-.

Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.