Søg støtte

Søg

Jørn Rise Andersen

Forbundsformand

Repræsentant i Sjælland

Bor i Faxe Kommune


CV

Forbundsformand i Dansk Told og Skatteforbund.

Formand for revisionsudvalget i Lån & Spar Bank

Uddannelse
Studentereksamen fra Aalborg Katedralskole, 3-årig uddannelse i Toldvæsenet, forskellige regnskabsmæssige uddannelser (merkonom-niveau), såsom Intern og Ekstern Regnskabsvæsen, Organisation og Skatteret.

Kompetencer
Kendskab til den finansielle sektor, økonomi- og risikostyring, investering og kapitalforvaltning, medlemsloyalitet og -pleje, politisk tæft.

Bestyrelsesformand
Tjenestemændenes Laaneforening, Dansk Told & Skatteforbunds Fælleslegat.

Bestyrelsesmedlem
TJM Forsikring, Lån & Spar Bank A/S, Interesseforeningen, Fondet af 1844, CO10 (Centralorganisationen af 2010).

Udvalgsposter
TryghedsGruppens risikoudvalg, TrygFondens bevillingsudvalg samt medlem af følgegruppen for TryghedsGruppens medlemsaktiviteter.

Født i 1956. Indtrådt i TryghedsGruppens bestyrelse i 2019.