Søg støtte

Søg

Poul Buur

Fhv. filialdirektør i Nordea

Repræsentant i Sjælland

Bor i Slagelse Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Som mangeårig tilfreds kunde i Tryg er jeg en god ambassadør og repræsentant for medlemmerne. Med en solid erhvervs- og foreningserfaring kan jeg være med til at give indspark til udvikling af TryghedsGruppen og TrygFondens mange spændende projekter.
 

Et veldrevet kundeejet selskab skal sikre fremtiden. TrygFondens projekter skal styrkes og udvikles, og bonus skal fastholdes.

Poul Buur

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

  •  Åbenhed, etik og god kommunikation til både medlemmer og omverden
  • At Tryg er et konkurrencedygtigt og veldrevet selskab
  • At fastholde en god bonus til os som medlemmer
  • At TrygFonden styrker synligheden, så flere får øje på - og glæde af - de mange fantastiske projekter
  • At specielt projekter med børn og unge prioriteres højt

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Repræsentantskabet skal sikre, at det økonomiske fundament i selskabet er i orden, og at der er fokus på gennemsigtighed og god ledelse. Skal arbejde for at det nuværende ejerskab og medlemsindflydelse bliver fastholdt og være talerør for medlemmerne.

 
 

CV

  • 44 år i den finansielle sektor. De sidste 15 år som filialdirektør i Nordea Slagelse.
  • Medlem af repræsentantskabet i Velliv Foreningen siden 2020.
  • Frivilligt foreningsarbejde over en bred front med alt fra erhverv og turisme til sport og kultur bl.a.  fmd. for Visit Vestsjælland og kaptajn for Team Rynkeby Vestsjælland.
 

Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.