Søg støtte

Søg

Allan Westergård Christensen Allan Westergård Christensen

Allan Westergård Christensen

Næstformand i Dansk Told & Skatteforbund

Repræsentant i Syddanmark

Bor i Esbjerg Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Jeg er repræsentant i TryghedsGruppen for at varetage medlemmernes interesser.

Som hovedaktionær i Tryg Forsikring A/S skal vi understøtte gode vilkår for forsikringskunderne. Og TrygFondens donationer skal bidrage til tryghed i hele Danmark.

CV

Næstformand i Dansk Told & Skatteforbund.

Uddannelse
2-årig revisoruddannelse.
HD-Regnskab.
Studentereksamen fra Ribe Handelsskole.

Bestyrelsesposter
Hovedbestyrelse i FTFa.

Udvalgsposter
Intern Revisionsudvalg i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).
Intern Revisionsudvalg i Ulandssekretariatet.
Hovedsamarbejdsudvalg i Skatteforvaltningen.