Søg støtte

Søg

Anette Petersen Anette Petersen

Anette Petersen

Trafikleder

Repræsentant i Syddanmark

Bor i Fredericia Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

At få lov til at være repræsentant er ganske enkelt fantastisk. Jeg stillede op, fordi jeg synes, at Trygfonden giver en mulighed for at få en ”tage og føle på” oplevelse, at kunne være med til at gøre en vigtig forskel på mange forskellige områder.

Jeg er hverken dum eller doven. Jeg vil gøre mig umage med, at TrygFondens penge bliver brugt med håb og fornuft.

Anette Petersen

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Jeg vil gerne være med til at give støtte, gode oplevelser og håb til unge og ældre. Til høj og lav og til alle andre også. Mennesker, der er på vej til, eller er gået lidt tabt i vores digitaliserede og strukturerede samfund, har en særlig plads hos mig. Ensomhed er lige skadeligt for det unge menneske, som det er for det ældre eller syge menneske.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Repræsentantskabet er medlemmernes øjne og ører. Vi skal sørge for, at alt foregår ordentligt, etisk og efter de retningslinjer, som er vedtaget. Både i de regionale råd, bestyrelsen og direktionen. Penge skal bruges ansvarligt og nå ud til flest mulige – og vi skal høre og se, hvad der kommer tilbage fra medlemmerne.