Søg støtte

Søg

Henrik Bruhn

Landmand

Repræsentant i Syddanmark

Bor i Vejle Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

At være repræsentant i TryghedsGruppen er for mig et vigtigt hverv, målet er at øge folks kendskab til Tryg og TryghedsGruppen, og dermed også videregive de store tiltag, TrygFonden gør for alle danskere .

At TryghedsGruppen beholder benene på jorden, således TryghedsGruppen stadig vil bestå af et bredt udsnit af mange forskellige erhverv og dermed repræsenterer de forskellige forsikringstagere. 

Henrik Bruhn

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Hvordan vi forvalter medlemmernes penge, og at alt går korrekt til, når vi støtter projekter.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

At sikre at bestyrelsen fungerer med en bred vifte af kompetente personer, samt at tilse at fondens penge forvaltes effektivt.

CV

Landbrugs- og bygningssmed. Driftsleder. Selvstændig Landmand. Foreningsarbejde: Forretningsudvalg HGU (Højen gymnastik og ungdoms-forr.) Udvalgsarbejde inden for Landbrugsforr.