Søg støtte

Søg

Lars Erik Hornemann

Viceborgmester og formand for Kultur- og fritidsudvalget i Svendborg Kommune

Repræsentant i Syddanmark

Bor i Svendborg Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Jeg vil gerne, med det kendskab jeg har til den offentlige sektor, bidrage til at fremme projekter og indsatser, der kan forbedre og styrke den danske velfærdsmodel.

TrygFondens projekter er en kærkommen mulighed for at bidrage til udviklingen af velfærdssamfundet og for at styrke det sociale sikkerhedsnet.

Lars Erik Hornemann

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Muligheden for at kunne hjælpe ildsjæle med at gennemføre konkrete projekter inden for de valgte strategiområder er vigtigst.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

At udvikle den strategi som er grundlaget for TrygFondens investeringer, projekter og udlodninger. At sikre en dygtig og kompetent bestyrelse.

CV

Uddannelse: Grønt bevis, Landbrugstekniker og Merkonom.
Har arbejdet i: Grovvarebranchen som forretningsfører og direktør – Selvstændig landmand i 20 år – Borgmester i Gudme Kommune 2002 – 2006, Svendborg kommune 2007 – 2009 og 2014 –(2017)
Formand for Social- og Sundhedsudvalget fra 2010 - 2013.
Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.