Søg støtte

Søg

Lena Baunsgaard Pedersen

Kontorleder

Repræsentant i Syddanmark

Bor i Odense


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Jeg stillede op som kandidat, fordi jeg synes det er spændende, at kunne få lov til at få indflydelse på TrygFondens arbejde med tryghedsskabende initiativer. På den måde sikres en masse danskere mere tryghed i hverdagen og dermed forbedres deres livskvalitet.

Tryghed er et af grundelementerne  i god livskvalitet. Derfor vil jeg meget gerne være med til at arbejde for mere tryghed i blandt danskerne.

Lena Baunsgaard Pedersen

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

At være med til at skabe bedre sikkerhed, sundhed og trivsel er vigtigt for mig.
Derudover er det også vigtigt for mig, at være med til at forbedre kendskabet til TryghedsGruppen for at sikre et godt og velfungerende medlemsdemokrati.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

At fremme trygheden regionalt samt nationalt og samtidig holde fokus på, at sikre TryghedsGruppen et solidt økonomisk fundament som muliggør ovenstående.

CV

Bor i Odense, gift og har 3 børn. Har arbejdet i uddannelsessektoren i 26 år.

Kontorleder på Tietgen KompetenceCenter med ansvar for uddannelses- og
personaleadministration. Uddannet indenfor kontor. Efteruddannet indenfor primært kommunikation, ledelse og HR.

Medarbejderrepræsentant i Tietgens bestyrelse.

Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.