Søg støtte

Søg

Lena Baunsgaard Pedersen

Administrationskoordinator

Repræsentant i Syddanmark

Bor i Odense Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Jeg stillede op som kandidat, fordi jeg synes det er spændende, at kunne få lov til at få indflydelse på TrygFondens arbejde med tryghedsskabende initiativer. På den måde sikres en masse danskere mere tryghed i hverdagen og dermed forbedres deres livskvalitet.

Tryghed er et af grundelementerne  i god livskvalitet. Derfor vil jeg meget gerne være med til at arbejde for mere tryghed i blandt danskerne.

Lena Baunsgaard Pedersen

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Helt generelt at være med til at skabe bedre sikkerhed, sundhed og trivsel for alle er vigtigt for mig, men børn og unges trivsel samt psykiatriområdet er særligt vigtige temaer for mig.

Derudover er det fortsat vigtigt, at have fokus på, at forbedre kendskabet til TryghedsGruppen for at sikre et godt og velfungerende medlemsdemokrati.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

At fremme trygheden regionalt samt nationalt og samtidig holde fokus på, at sikre TryghedsGruppen et solidt økonomisk fundament som muliggør ovenstående.

CV

Valgt til repræsentantskabet i 2017-

Bor i Odense, er gift og har 3 børn. Har arbejdet i uddannelsessektoren i 30 år.

Er uddannet indenfor Offentlig administration. Efteruddannet indenfor bl.a. kommunikation, forandringsledelse og arbejdspsykologi.

Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen på min arbejdsplads siden 2006