Søg støtte

Søg

Maria Kaspersen Maria Kaspersen

Maria Kaspersen

Konsulent

Repræsentant i Syddanmark

Bor i Odense Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Jeg mener, det er vigtigt, at man som almindeligt medlem af TryghedsGruppen har muligheden for at bruge sin stemme, det er et valg, jeg har taget. Jeg vil gerne arbejde med noget som for mig er vigtigt - tiltag, der skaber tryghed i bred forstand og særligt for udsatte grupper af børn/unge og deres trivsel og sundhed.

Professionelt arbejder jeg som faglig konsulent og beskæftiger mig med relationsarbejde, overenskomster, ansættelsesret og fagligt arbejde. På hjemmefronten er min faglige profil noget mere alsidig. Her agerer jeg både som finansminister, skateboarder in spe, teenagekender, familiekoordinator, taxachauffør, hus-kok og gin connaisseur.
Mine erfaringer fra alle de roller vil jeg gerne investere i TryghedsGruppens arbejde. Jeg vil samtidig gerne være den "brede befolknings" repræsentant i et setup, hvor der skal være plads til alle, når vi arbejder for tryghed.

TryghedsGruppen er for mig en unik mulighed for at arbejde med det fineste i min verden - fællesskab, tryghed og trivsel for børn og unge.

Maria Kaspersen

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Jeg vil arbejde for tiltag, der skaber tryghed i bred forstand, og mit hjerte banker i særdeleshed for særligt udsatte grupper af børn/unge og deres trivsel og sundhed. Derfor vil jeg 
være med til at sikre, at der fremover bliver doneret penge til formål, der forbedrer sundhed og trivsel for børn. Det kunne for eksempel være projekter omkring børn og unges fritid via sport, sociale aktiviteter, fællesskaber m.m.
Jeg mener, at børn har brug for stærke fællesskaber, og det vil jeg gerne arbejde for at styrke.

Jeg har et ønske om at arbejde for, at medlemsbonussen bliver frivillig udbetalt. Forstået således, at den enkelte skal tage et aktivt valg, om pengene skal udbetales eller doneres til et specifikt/navngivent tryghedsskabende formål.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Repræsentantens rolle er at sikre, at fondens penge går til trygheds-/sikkerheds- og sundhedsskabende projekter. For mig er det vigtigt at kunne lytte, men i allerhøjeste grad også at kunne argumentere for de områder, der ligger mit hjerte nært. Og ikke mindst at sikre, at fondens midler bliver fornuftigt og jævnt fordelt mellem forskellige grupper og lag i vores samfund.
Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.