Søg støtte

Søg

Søren Ipsen

Beredskabsdirektør

Repræsentant i Syddanmark

Bor i Kolding Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Jeg vil gerne bidrage til at gøre samfundet mere sikkert og trygt.

For mig er det fx afgørende, at TrygFondens støttekroner giver maksimal værdi i form af øget tryghed. Projekterne, der søger støtte, skal derfor i min optik have en positiv og mærkbar effekt på den oplevede tryghed.

Projekterne skal sandsynliggøre, at de gør en forskel, og TrygFonden skal følge op på effekten for at blive klogere på, hvilke parametre der reelt øger trygheden til gavn for alle. Desuden bør støttekronerne gå til både store og mindre projekter og komme medlemmerne til gode i både by og land, herunder også bredt i Region Syddanmark.

Støttekroner skal give maksimal værdi

Søren Ipsen

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

De tiltag, der kan fremme sikkerheden og trygheden i samfundet på en effektiv måde, interesserer mig. Der kan være tale om forskningsprojekter, livreddere på strandene og besøgshunde.
Sådanne tiltag kan bidrage positivt til fx unges mentale sundhed, den generelle robusthed i samfundet og livskvaliteten hos den enkelte.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Repræsentantskabet bør arbejde for, at TryghedsGruppen fortsat uddeler bonus til medlemmerne og løbende udvikler andre medlemsfordele, så den medlemsskabte vækst også kommer medlemmerne direkte til gode.

CV

  • Civilingeniør
  • Professionelt virke inden for tryghed, sikkerhed og beredskab
  • Mere end 20 års erfaring fra forskellige lederstillinger
  • Aktiv i frivilligt bestyrelsesarbejde igennem mange år
Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.