Søg støtte

Søg

Om os

Tryghed

Tryghed er kernen i et godt liv. Derfor investerer vi i TryghedsGruppen vores tid, engagement og økonomi i at styrke trygheden for alle i Danmark ud fra visionen "fælles om et trygt Danmark". Trygheden kan nemlig kun skabes, hvis vi er mange, der løfter sammen.

Strategien og visionen "Fælles om et trygt Danmark"
Download TryghedsGruppens årsrapport

Sådan arbejder vi

Vi er demokratisk ledet, og det er vores medlemsvalgte repræsentantskab, der som øverste myndighed overordnet lægger rammerne for vores arbejde. Bestyrelsen sætter retningen, mens direktionen og de godt 40 medarbejdere på Hummeltoftevej eksekverer.

Har du givet nogen smilet tilbage?

Som kunde i Tryg og medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden, er du med til at støtte besøgshundeordningen - der bl.a. besøger Lone - og hundredvis af andre projekter, der skaber tryghed i Danmark.

Økonomi og investeringer

TryghedsGruppen skal være en god og solid langsigtet ejer af Tryg, stå bag TrygFonden som en markant almennyttig aktør og skabe en stærk relation til medlemmerne bl.a. gennem udbetaling af medlemsbonus. Vi skal derfor sikre det bedst mulige afkast af vores formue -  på en ansvarlig måde.

Sådan hænger økonomien sammen

Som medlem af TryghedsGruppen har du hvert år mulighed for at få udbetalt bonus. Samtidig uddeler TrygFonden hvert år over en halv mia. kr. til tryghedsskabende initiativer. Men hvor kommer pengene egentlig fra? Det kan du få forklaringen på her.
 1. Forsikringskunderne

  Tryg leverer forsikringsløsninger til deres kunder, der betaler præmier til deres respektive forsikringsselskab.
 2. Udbytte til TryghedsGruppen & afkast på investeringer

  Tryg udbetaler udbytte til TryghedsGruppen, der er hovedejer af Tryg. Udover afkastet fra Tryg modtager TryghedsGruppen også afkast på sine øvrige investeringer.
 3. Bevillingsramme for TrygFonden

  Én gang om året bevilliger TryghedsGruppen en beløbsramme til TrygFonden, der bruger pengene på at støtte tryghedsskabende, almennyttige aktiviteter i Danmark. Det er TryghedsGruppens repræsentantskab, der indstiller og godkender beløbet.
 4. Bonus til medlemmerne

  Én gang om året har TryghedsGruppen mulighed for at udbetale bonus til sine medlemmer. Det er TryghedsGruppens repræsentantskab, der hvert forår træffer beslutning om udbetaling af bonus.
 5. TryghedsGruppens formue

  Er der flere penge tilbage af årets resultat i TryghedsGruppen, efter der er bevilget midler til TrygFonden og evt. udbetalt medlemsbonus, overføres disse til TryghedsGruppens formue. Formuen fungerer som kapitalberedskab for Tryg og sikrer, at TrygFonden kan opretholde et vist donationsniveau i perioder med et lavere årsresultat.

TrygFondens strategi

TrygFondens mission er at bidrage til, at danskerne kan tage ansvar for egen og andres tryghed. Igennem TrygFonden støtter vi derfor hvert år hundredvis af handlingsrettede, vidensbaserede projekter både lokalt, på tværs af regioner og i hele landet.