Søg støtte

Søg

CSR og verdensmål

Vi er bevidste om vores sociale ansvar

Hele vores eksistens hviler på tanken om at kunne tage ansvar for sig selv og andre. Derfor opfatter vi Corporate Social Responsibility (CSR) og FNs verdensmål som en integreret del af vores forretningsmodel og vores måde at arbejde på - direkte og indirekte.
Politik for CSR og FNs verdensmål
Læs om CSR i vores årsrapport

Få år efter de omfattende ødelæggelser efter Københavns Brand i 1728, hvor mange mennesker blev hjemløse, så Danmarks første forsikringsselskab – Kjøbenhavns Brandforsikring – dagens lys. Her blev det for første gang muligt for folk at forsikre sig og dermed tage bedre ansvar for sig selv og andres tryghed. 

Det er her, vi har vores historiske rødder, og det er de værdier, der den dag i dag er grundstenen i vores arbejde. Indirekte via vores rolle som største aktionær i Tryg. Som investor, der gennem langsigtede investeringer skal sikre, at formuen også i fremtiden kommer mange i Danmark til gode. Og direkte via TrygFonden, der som en selvstændig almennyttig enhed anvender over en halv mia. kr. årligt til aktiviteter, der øger trygheden i Danmark.

Vores fokus på CSR

Vi har fokus på, at vi arbejder ansvarligt og bæredygtigt på tværs af vores aktiviteter. Du kan læse om CSR på nogle af vores områder her:

Almennyttige aktiviteter via TrygFonden

Gennem TrygFonden arbejder vi for at skabe mere tryghed i Danmark. Vi har ambitiøse målsætninger, og vi har fokus på at evaluere og dokumentere vores projekters effekt.

Vi har desuden klare procedure for støttetildeling og implementering – herunder at medarbejdere og repræsentanter ikke kan modtage donationer.

Vi har fokus på vores transparens. På vores website er det bl.a. muligt at fremsøge de projekter, TrygFonden støtter.

Etiske retningslinjer for investeringer

Som led i vores investeringspolitik har vi vedtaget etiske retningslinjer, der også gælder for vores forvaltere. Retningslinjerne indeholder bl.a. en række områder, som vi ikke ønsker at investere i. Vi har tilknyttet uafhængige konsulenter, der screener vores investeringer fire gange årligt.

Vi har desuden etableret en impactportefølje mod fokus på investering med positiv samfundsmæssig impact.

Læs mere om vores etiske retningslinjer for investeringer.

Miljø og klima

Vores aktiviteter belaster ikke klimaet i større omfang eller indebærer en risiko for miljøet – og vi har derfor ikke en særskilt politik på området.

Vi ønsker dog en miljømæssig bæredygtig udvikling, og vi forholder os derfor løbende til bl.a. vores leverandører, vores forbrug af tryksager og vores kommunikationsformer med medlemmerne.

Vi arbejder desuden på at reducere antallet af miljøbelastende rejser - bl.a. gennem flere video- og telefonmøder.

Du kan læse mere om vores arbejde CSR og verdensmålene – herunder vores fokus på leverandørers bæredygtige adfærd, vores medarbejderes trivsel, vores retningslinjer for at undgå korruption og bestikkelse og vores måltal for den kønsmæssige sammensætning af bestyrelsen – i vores seneste CSR-redegørelse og i vores Politik vedr. CSR og FNs verdensmål.

Har du spørgsmål?

Kristoffer Boye Astrup

Sekretariats- og medlemschef