Søg støtte

Søg

For TrygFondens støttemodtagere:

Dækning af meromkostninger ved barsel

Modtager I støtte fra TrygFonden til jeres projekt, og har I en medarbejder på barsel, som er helt eller delvist lønnet af midlerne fra TrygFonden? Så kan I nu få dækket jeres meromkostninger ved barsel af TrygFonden.

Når medarbejdere ansat hos organisationer, der modtager støtte fra TrygFonden, går på barsel, kan det være en økonomisk belastning for organisationen. Det skyldes, at det offentlige og barselsfondene kun delvist refunderer de lønomkostninger, der er forbundet med barslen.

Derfor har TrygFonden indført en ordning, der giver mulighed for at dække meromkostningerne ved barsel for medarbejdere, som er helt eller delvist lønnet af midlerne fra TrygFonden. Det vil sige medarbejdere som er på graviditets-, barsels-, fædre-, medmødre- og forældreorlov eller har sygefravær på grund af graviditeten.

Hvem er omfattet af ordningen?

Ordningen omfatter medarbejdere ansat i organisationer, der modtager støtte fra TrygFonden i orlovsperioden, hvis løn er helt eller delvist finansieret af midlerne fra TrygFondens donationspuljer, partnerskaber eller forskningscentre. Ordningen omfatter kun medarbejdere, der er ansat i organisationen, der modtager støtte fra TrygFonden og ikke organisationens underleverandører eller samarbejdspartnere. TrygFonden kan dog efter vurdering vælge at dispensere, fx hvis støtten administreres af én organisation, men udføres igennem flere organisationer.

Ordningen dækker ikke medarbejdere ved universiteterne, der er omfattet af aftalen om et fast projekttillæg ved forskningsbevillinger. 

TrygFondens barselsordning

Sådan indsender du din anmodning

Efter endt barsel for den ansatte eller ved projektets afslutning skal du som støttemodtagende organisation udfylde formularen her. I kan som organisation søge om dækning af meromkostning for medarbejdere, som var på barsel pr. 15. juni 2023 og fremefter. 

Hvad dækker ordningen?

Du kan anmode TrygFonden om at dække meromkostningerne for den del af orlovsperioden, hvor din organisation har udbetalt løn m.v. til den barslende medarbejder, under forudsætning af at I har søgt om barselsrefusion i videst muligt omfang.

Ordningen dækker med andre ord lønudgifter (løn, feriepenge og pensionsbidrag), som I har til medarbejderen på barsel, som ikke allerede er dækket af en offentlig eller privat ordning om refusion af dagpenge eller af refusion fra en barselsfond.

Ordningen omfatter også meromkostninger til løn m.v. ved graviditetsbetinget sygefravær. Det er en forudsætning, at I som støttemodtagende organisation ikke giver bedre vilkår for barslende, der er ansat med støtte fra TrygFonden, end for de øvrige ansatte.

Har du spørgsmål?

Pia Hansen

Donationschef