Søg støtte

Søg

Drømmelejren 2021


Donation

Projekt

9220-fædre

9220 v/Himmerland Boligforening

Med dette projekt vil ti frivillige fædre fra Aalbog Øst blive uddannet som forandringsbærere, der skal gøre en integrationsmæssig forskel for både børn, unge og familier i bydelen. Fædrene skal gennemgå et forløb, der sigter på at opkvalificere dem med viden og netværk, som kan øge deres handlemuligheder som fædre samt hjælpe dem til at støtte og guide andre fædre og familier i Aalborg Øst. Kursusforløbet skal bl.a. omhandlet børnelivets overgange og muligheder, og hvilken rolle man som forælder kan spille i den sammenhæng. Fædrene vil også blive introduceret til institutions-, skole- og fritidslivet i Aalborg Øst af lokalt engagerede oplægsholdere, bl.a. en skoleleder, sundhedspersonale, fritidscenterleder og foreningsfolk. Efter at have gennemgået kursusforløbet skal de ti fædre tilbydes at fortsætte som frivillige ambassadører og brobyggere for andre fædre og familier i spørgsmål relateret til børn, unge og familieliv. Målet med projektet 9220 Fædre er på sigt at skabe et egentligt fædrenetværk forankret som en aktiv forening og med positiv forandring for og i Aalborg Øst som øverste formål.

Tildelt støtte

400.000 kr.

2014

Modtager

9220 v/Himmerland Boligforening

Region

Nordjylland