Søg støtte

Søg

Tryg Digital By, Aalborg


Donation

Forskningsprojekt

Aktivitet og søvn blandt børn

Syddansk Universitet

Donationen går til et projekt, der skal skabe solide data om børn og unges fysiske aktivitet og søvn, der er grundlaget for kunne målrette og udvikle tiltag til at fremme børn og unges fysiske aktivitet og forbedre deres søvn. Der hersker usikkerhed om, hvor fysisk aktive børn og unge er, men ved hjælp af avancerede accelerometre anbragt på hofte og lår har forskerholdet bag projektet indsamlet objektive data om 8.800 3-17-åriges fysiske aktivitetsmønstre. Datasamlingen er formentlig den største og bedst dokumenterede på området i verden. Med den som udgangspunkt skal der udarbejdes detaljerede beskrivelser af fysiske aktivitetsmønstre i skoletiden, af total fysisk aktivitet på hverdage, weekend-dage og i fritiden samt om søvn. Derudover skal der udvikles algoritmer til at bestemme søvnkarakteristika hos børn og unge på baggrund af accelerometerdata.

Tildelt støtte

2.801.190 kr.

2019

Modtager

Syddansk Universitet

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet