Søg støtte

Søg

Redningsveste


Donation

Akutpulje

Akuthjælp til TUBAs unge

TUBA Danmark

TUBA er specialiseret i at hjælpe og rådgive børn og unge fra familier med alkohol- og stofmisbrug, og har under corona-krisen kontakt til en særlig gruppe af udsatte børn og unge, som kæmper i en svær hverdag og i alt for høj grad er overladt til sig selv. I forvejen lever mange misbrugsfamilier isolerede liv eller dobbeltliv, hvor man udadtil opretholder facaden og indadtil kæmper med udfordringer af svigt og følelsesmæssig afstand som følge af misbruget. Når de unge nu isoleres yderligere, kan de ikke søge aflastning og hjælp i mødet med andre og i fristeder som skolen, fritidsklubben eller hos venners familier. Samtidig kan krisen intensivere belastningen og konfliktniveauet i de familier, der i forvejen er belastede af misbrugsproblematikker. TUBA modtager en donation til ekstra hjælp, som de unge kan have brug for som følge af corona-krisen, samt hjælp til nogle af de mange unge, der allerede venter på hjælp i TUBA, eller som henvender sig i den kommende tid.

Tildelt støtte

1.474.000 kr.

2020

Modtager

TUBA Danmark

Region

Landsdækkende