Søg støtte

Søg

Det Digitale Værested


Donation

Akutpulje

Akutindsats for veteranbørn

Støt Soldater & Pårørende

Siden 2008 har Støt Soldater & Pårørende (www.ssop.dk) (SSOP) støttet veteraner og deres pårørende, og siden 2014 har foreningen via projektet ”De usynlige børn” haft et særligt fokus på børn i veteranfamilier. Uanset om der er tale om den ene eller den anden gruppe af veteranfamilier lægger den aktuelle Covid-19 situation et yderligere pres på familierne og børnene og de unge i disse familier. En del af børnene og de unge har i forvejen udfordringer skolemæssigt, hvilket påvirker deres selvværd i negativ retning. For nogle af familierne vil behovet for hjemmeundervisning kun i ringe grad kunne honoreres som supplement til skolernes virtuelle undervisning. Isolationen i hjemmet og de bekymringer, som den nuværende situation naturligvis medfører for alle borgere, påvirker denne gruppe familier, så stress-niveauet øges yderligere. Mange børn og unges bekymringer når i denne situation uanede højder, og det er vigtigt, at de har nogen at tale med om deres bekymringer. SSOP modtager derfor på den baggrund en donation til virtuel coaching og rådgivning af veteranbørn i perioden fra nu og frem til ultimo juni.

Tildelt støtte

100.000 kr.

2020

Modtager

Støt Soldater & Pårørende

Region

Landsdækkende