Søg støtte

Søg

Kursus i førstehjælp til børn


Donation

Forskningsprojekt

Akutindsatsen ved slagtilfælde

Aarhus Universitetshospital

Med støtte fra TrygFonden kan Dansk Stroke Center nu indlede forberedelserne til et nyt studie, som skal undersøge ambulancebehandling af slagtilfælde – blodprop i hjernen. Slagtilfælde er den tredje hyppigste dødsårsag i Danmark, og tiden er en altafgørende faktor for overlevelse, ligesom hurtig behandling mindsker risikoen for efterfølgende hjerneskade. Dansk Stroke Center har for nyligt afsluttet et opsigtsvækkende lodtrækningsforsøg, som TrygFonden også har støttet. Det viser, at patienter med slagtilfælde, som allerede i ambulancen er blevet behandlet med en simpel blodtryksmanchet, der tilsyneladende beskytter hjernen mod effekterne af iltmangel, har signifikant færre symptomer, når de ankommer til hospitalet. Resultaterne har vakt stor interesse internationalt, og derfor vil Dansk Stroke Center nu følge op med en undersøgelse med flere centre involveret, som skal udvikle en hurtig og bedre vurdering af patienten allerede i ambulancen. Samtidig skal projektet være startskuddet til at opbygge en præhospital stroke-database, som vil få stor betydning for det videre arbejde med at forbedre den akutte behandling af patienter med slagtilfælde. TrygFonden har støttet projektet med 232.240 kr.

Tildelt støtte

232.240 kr.

2014

Modtager

Aarhus Universitetshospital

Region

Landsdækkende