Søg støtte

Søg

Varmeskabe til hjertestartere


Donation

Projekt

All Right - tryg fritid online

UNICEF Danmark

Donationen går til en indsats, der skal gøre det mere trygt og sikkert for børn og unge at færdes på internettet. Mange børn og unges færden online foregår uden vejledning eller opsyn fra voksne, og flertallet oplever, at forældre og voksne i fritidsklubberne ikke interesserer sig for deres online-liv. UNICEF Danmark vil derfor i samarbejde med Center for Digital Pædagogik klæde online influencere, moderatorer og voksne i klubber på med viden og kompetencer til at engagere sig i og tage ansvar for at skabe trygge rammer om børns digitale liv. Det skal give børn og unge kendskab til deres rettigheder, så de kan sige fra online og er trygge ved, at de voksne kan og vil hjælpe. Projektet bygger på en certificering af 30 klubber samt uddannelse af og samarbejde med influencere og moderatorer, samt kampagner om børns rettigheder online målrettet skoler, klubber og forældre. Som en del af projektet indsamles også viden om online influenceres virkning på børn samt om moderatorers indflydelse, fx i forbindelse med børns gaming. Indsatsen, som løber fra 2023 til 2026, skal nå ud til 112.000 børn og unge i 30 klubber, de 1.200 voksne omkring dem samt mere end 70 influencere og 50 moderatorer.

Tildelt støtte

4.996.950 kr.

2022

Modtager

UNICEF Danmark

Region

Landsdækkende

Delmål

Digital tryghed