Søg støtte

Søg

Demensvenlig kultur- og fritid


Donation

Forskningsprojekt

Alle kan synge (AKS)

Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Donationen går til at undersøge effekten af indsatsen ”Alle kan synge”, som skal fremme skoleelevers mentale sundhed. Hvert femte barn i Danmark oplever mentale helbredsproblemer, psykisk sygdom eller lav skoletrivsel, inden de fylder 10 år, og 15 pct. af alle danske børn har en diagnosticeret psykisk sygdom inden 18-årsalderen. Børns mentale helbredsproblemer øger risikoen for psykisk sygdom i ungdoms- og voksenlivet og kan have alvorlige konsekvenser for muligheden for at gennemføre en uddannelse og finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Forskning peger på, at musikundervisning af høj kvalitet i skolen kan fremme social inklusion samt støtte elevernes faglige udvikling og mentale sundhed. ”Alle kan synge”-indsatsen er udviklet i 2018 i et samarbejde mellem Herstedøster Skole samt musikskolen og folkekirken i Albertslund og er i dag en del af musikundervisningen på skolen. Det er ikke tidligere undersøgt i en dansk kontekst, hvordan klassekor kan bidrage til at fremme børns mentale sundhed. Derfor vil forskerne implementere ”Alle kan synge”-indsatsen på yderligere to skoler for at evaluere indsatsen og måle effekten på elevernes trivsel. Ca. 900 elever i 0.-3. klasse på de tre folkeskoler vil medvirke, og hvis resultaterne er positive, kan ”Alle kan synge”-indsatsen udbredes til flere skoler.

Tildelt støtte

6.969.998 kr.

2023

Modtager

Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet