Søg støtte

Søg

Sorggrupper på Bornholm


Donation

Projekt

anvendelse af sansestimuli

aalborg for døve

På Dagtilbuddet Hviddalen bor 25 borgere i alderen 22-72 år, der alle er døve med andre typer af tillægshandicap, eksempelvis Downs Syndrom, spastisk parese og skizofreni. Fælles for borgerne i dagtilbuddet er, at de alle er hæmmede i deres sansereception, hvilket kan føre til udad- eller indadreagerende adfærd. For at imødekomme beboernes behov for sansemæssig stimulering har to af medarbejderne været på kursus i indretning og brug af sanserum, hvor de i samarbejde med en specialist på området er nået frem til en række ting, der skal være i sanserummet. Denne donation går således til bl.a. en kuglemadras, en kuglestol, to kugledyner og en kuglevest.

Tildelt støtte

48.506 kr.

2017

Modtager

aalborg for døve

Region

Nordjylland

Fokusområde

En chance i livet