Søg støtte

Søg

Tryg Digital By, Aalborg


Donation

Projekt

anvendelse af sansestimuli

aalborg for døve

På Dagtilbuddet Hviddalen bor 25 borgere i alderen 22-72 år, der alle er døve med andre typer af tillægshandicap, eksempelvis Downs Syndrom, spastisk parese og skizofreni. Fælles for borgerne i dagtilbuddet er, at de alle er hæmmede i deres sansereception, hvilket kan føre til udad- eller indadreagerende adfærd. For at imødekomme beboernes behov for sansemæssig stimulering har to af medarbejderne været på kursus i indretning og brug af sanserum, hvor de i samarbejde med en specialist på området er nået frem til en række ting, der skal være i sanserummet. Denne donation går således til bl.a. en kuglemadras, en kuglestol, to kugledyner og en kuglevest.

Tildelt støtte

48.506 kr.

2017

Modtager

aalborg for døve

Region

Nordjylland

Delmål

Alle med fra start