Søg støtte

Søg

Redningsveste


Donation

Forskningsprojekt

App til erkendelse af stroke

Københavns Universitet

Donationen går til at udvikle og teste en app, der kan øge ambulancepersonalets erkendelse af patienter med stroke, så patienten køres direkte til et hospital med kompetence til at behandle stroke. Stroke er den fjerde hyppigste dødsårsag i Danmark og den hyppigste årsag til, at voksne får et handicap. Hurtig behandling med enten medicin, der opløser blodproppen, eller mekanisk fjernelse af blodproppen er helt afgørende. Den nye app, som forskerne skal udvikle, vil bruge telefonens kamera til at filme patienten, imens ambulancepersonalet sammen med patienten gennemgår en række øvelser, der er en del af den anerkendte stroke-skala NIHSS. Appen vil kunne beregne en NIHSS-score og fremhæve tegn på stroke i videoen, fx asymmetri i ansigtet eller forskel i hastighed mellem højre og venstre mundvig, når patienten prøver at smile. Samme video vil blive overført til strokevagten på sygehuset, der på et bedre grundlag kan visitere patienten. Ved at bruge appen forventes det, at man kan erkende flere strokes langt hurtigere, så patienten transporteres direkte til hospitalet med en trombolysevagt i stedet for blot nærmeste hospital. Dermed kan patienten hurtigere komme i den rigtige behandling, og chancerne øges for at overleve stroke med en god livskvalitet.

Tildelt støtte

975.843 kr.

2023

Modtager

Københavns Universitet

Region

Landsdækkende

Delmål

Reager på stroke