Søg støtte

Søg

Migranter og psykisk sygdom


Donation

Projekt

At blive frue i eget liv

Vestegnens Indvandrer Kvindecentret (VIKC)

Mange indvandrerkvinder bliver marginaliseret som følge af manglende job, uddannelse og sprog, hvilket har konsekvenser for deres trivsel i det danske samfund. Vestegnens Indvandrer Kvindecentret (VIKC) er et rådgivningscenter samt et være- og aktivitetssted, der har til formål at fremme integration af socialt udsatte flygtninge- og indvandrerkvinder i Danmark til gavn for kvinderne, deres familier og ikke mindst det danske samfund. VIKC kører faste aktiviteter, såsom danskundervisning og arabisk undervisning, fællesspisning og torsdagscafé med forskellige oplægsholdere. Dette projekt omhandler etableringen af et vejledningstilbud, hvorigennem kvinderne får viden om sund madlavning, motionsøvelser, jobsøgning og lektiehjælp til børnene.

Tildelt støtte

250.000 kr.

2013

Modtager

Vestegnens Indvandrer Kvindecentret (VIKC)

Region

Hovedstaden

Fokusområde

En chance i livet