Søg støtte

Søg

En ny begyndelse Ålborg


Donation

Forskningsprojekt

Autisme vurdering

Region Hovedstadens Psykiatri

Donationen går til at kvalitetssikre et diagnoseværktøj til voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASD). Mennesker med ASD har betydelige problemer med social kommunikation og samspil med andre mennesker. Udredning og diagnostik er kompliceret og tidskrævende, og samtidig er tiden ved at løbe fra de redskaber, der i dag anvendes, bl.a. fordi Danmark og den øvrige verden fra 2022 skal overgå til den nyeste revision af WHO’s diagnosesystem. Vejen inden for moderne diagnostik går i retning af, at man i højere grad beder patienterne selvrapportere. Derfor har lægerne oversat skemaet RAADS-R, som er et af de bedste selvrapporteringsværktøjer inden for ASD, til dansk. Donationen giver mulighed for at teste skemaet ved at indsamle og analysere data blandt patienter, der skal udredes, samt data fra 200 raske personer. Det vil vise, i hvor stort omfang, der optræder falsk positive resultater, og dermed afgøre, hvor brugbart det er som diagnoseredskab.

Tildelt støtte

147.000 kr.

2021

Modtager

Region Hovedstadens Psykiatri

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet