Søg støtte

Søg

Cykelhjelme


Donation

Projekt

Autistiske peermedarbejdere

Specialområde Autisme, Region Midtjylland

80 pct. af voksne med autisme står uden for arbejdsmarkedet, og derfor vil Specialområde Autisme i Region Midtjylland undersøge potentialet i peermedarbejdere. Med donationen skal der udvikles en peermedarbejder-uddannelse og uddannes 24 autistiske peermedarbejdere, der skal ansættes på fx botilbud, beskæftigelsestilbud og i specialskoleregi. Peermedarbejderne kan give endnu en dimension til forståelse af mennesker med autisme og dermed understøtte udviklingen på området, så tilbuddene på autismeområdet i endnu højere grad opfylder autistiske voksnes behov. Samtidig giver ansættelsen af peermedarbejdere borgerne med autisme mulighed for at møde ligesindede, som de kan spejle sig i. Det skal bidrage til en positiv selvidentitet og styrke deres trivsel.

Tildelt støtte

6.405.793 kr.

2023

Modtager

Specialområde Autisme, Region Midtjylland

Region

Midtjylland

Delmål

Tryghed i arbejdslivet