Søg støtte

Søg

Indkøb af redningsveste


Donation

Projekt

Badeanlæg for synshandicappede

Fredericia Kommune

I Fredericia Kommune har man fokus på at forbedre adgangs- og opholdsmulighederne på et areal af stranden for synshandicappede og handicappede borgere. Formålet med projektet er derfor at støtte med midler til etablering af et handicapvenligt picnic- og sanseområde samt et kørespor for rullestole til gavn for borgerne. Målet med projektet er at styrke de handicappedes livsmuligheder, generelle trivsel og almene sundhed.

Tildelt støtte

180.000 kr.

2015

Modtager

Fredericia Kommune

Region

Syddanmark

Fokusområde

En plads i fællesskabet