Søg støtte

Søg

Gode pauser - bedre læring


Donation

Udstyr

Bedre simulationstræning

Hvidovre Hospital

Anæstesiologisk afdeling på Amager og Hvidovre Hospital udfører hvert år cirka 25.000 bedøvelser fordelt på 16 operationsstuer. Foruden operationsstuerne består afdelingen af en intensiv afdeling med 12 pladser, en af regionens akutlægebiler, et udgående akutteam, der årligt har 1.200 udkald, og en smerteenhed. Gennem simulationstræning med en dukke i afdelingens Learning Lab kan sundhedspersonalet træne samarbejde og genoplivning i trygge rammer og i samarbejde med forskellige faggrupper. Den nuværende dukke er imidlertid ikke længere funktionsdygtig, hvorfor denne donation går til en ny simulationsdukke. TrygFonden har tidligere støttet med en simulationsdukke til akuttræning i 2011.

Tildelt støtte

102.464 kr.

2017

Modtager

Hvidovre Hospital

Region

Hovedstaden

Delmål

Hjertestart