Søg støtte

Søg

Rette pille til rette patient


Donation

Forskningsprojekt

Behandling af unges socialfobi

Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Donationen går til effektevaluering af et behandlingsprogram udviklet til unge med social angst: Cool Kids Social. Socialfobi er en af de mest udbredte og invaliderende former for angstlidelser, men der mangler viden om, hvordan man bedst hjælper unge med socialfobi. Cool Kids Social bygger på den velgennemtestede metode til behandling af angst hos børn og unge Cool Kids. Den har vist sig effektiv for børn og unge med angstlidelser generelt, men i lidt mindre grad for børn og unge med socialfobi. Cool Kids Social tilføjer elementer specifikt rettet mod social angst som træning i at vende opmærksomheden udad samt øvelser i social færdighedstræning med videofeedback. Effekten af Cool Kids Social-behandlingen skal evalueres på baggrund af lodtrækningsforsøg med en større gruppe unge med diagnosticeret socialfobi. Mellem 20.000 og 30.000 danske teenagere lider af social angst.

Tildelt støtte

4.591.266 kr.

2018

Modtager

Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet