Søg støtte

Søg

indkøb af redningsveste


Donation

Forskningsprojekt

Behandlingsskader 2006-2012

Aarhus Universitetshospital

Med støtte fra TrygFonden skal projektet analysere alle tilkendte erstatninger på danske offentlige sygehuse i perioden 2006-2012. Ud af omkring 10.000 sager skønnes cirka 500 at være meget alvorlige med svær invaliditet eller død til følge. Målet er at undersøge, om der er særlige afdelinger, specialer eller forhold omkring patienten, der øger risikoen for skader. I praksis gennemføres studiet via en registersammenkøring mellem Landspatientregistret og Patientforsikringens database. Resultaterne har potentiale til at bidrage væsentligt til at skabe bedre overblik over problemer med patientsikkerhed på de danske sygehuse. TrygFonden har støttet projektet med 195.700 kr.

Tildelt støtte

195.700 kr.

2014

Modtager

Aarhus Universitetshospital

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Patienten først