Søg støtte

Søg

Tur i tivoli for udsatte børn


Donation

Projekt

Besøgsvenner, psykisk sårbare

SIND Landsforeningen for psykisk sundhed

Når borgere udskrives fra psykiatrien, kan de være ensomme og mangle kontakt til andre mennesker. Derfor vil SIND oprette en besøgsven-ordning i Hillerød, så borgerne kan blive matchet med en frivillig besøgsven, som de mødes med hver eller hver anden uge i et par timer. Med donationen kan SIND ansætte en besøgsven-koordinator, som skal rekruttere besøgsvenner, matche borgere og frivillige samt stå for løbende sparring og frivilligpleje.

Tildelt støtte

240.000 kr.

2022

Modtager

SIND Landsforeningen for psykisk sundhed

Region

Hovedstaden

Delmål

Fællesskaber for alle