Søg støtte

Søg

Redningsveste


Donation

Projekt

Bevægelse sammen ud i livet

Dansk Skoleidræt

Donationen går til en indsats, der skal fremme sociale kompetencer og trivsel blandt børn i specialundervisningstilbud gennem bevægelsesfællesskaber i skolen. Elever i specialundervisningstilbud er ofte afskåret fra sociale fællesskaber med jævnaldrende i grundskolen på grund af adfærdsmæssige, sociale, emotionelle eller kognitive vanskeligheder. Derfor oplever elever med mentale diagnoser ofte ensomhed, som kan føre til skole-mistrivsel og social isolation. Bevægelsesfælleskaber har vist gode resultater til at understøtte sociale fællesskaber, men i praksis er der udfordringer med at få det indarbejdet i undervisningen. Derfor vil Dansk Skoleidræt udvikle, afprøve og udbrede et indsatsprogram målrettet det pædagogiske personale og elever på specialundervisningstilbud. Ambitionen er at give det pædagogiske personale et kompetenceløft samt udvikle en aktivitetsdatabase og undervisningsmaterialer, som fremmer bevægelse. Projektet, som løber over to år, gennemføres i samarbejde med Videnscenter om Handicap og en række specialskoler. Indsatsen skal nå ud til lærere og pædagoger samt de cirka 30.000 elever, som går i et specialundervisningstilbud. Målet er at forbedre elevernes trivsel og forebygge blandt andet social eksklusion, dårlig indlæring og lav overgang til ungdomsuddannelser samt inaktivitet og deraf negative helbredskonsekvenser.

Tildelt støtte

1.700.000 kr.

2022

Modtager

Dansk Skoleidræt

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start