Søg støtte

Søg

Indkøb af cykelhjelme


Donation

Projekt

Bo-tilbud til kriseramte mænd

Fundamentet / Mandecentret

En skilsmisse kan for nogle være så hård, at den udløser direkte social deroute og i værste fald resulterer i både arbejdsløshed, misbrug og social eksklusion. På Mandecentret i Aalborg arbejder man for at hjælpe kriseramte fædre, før de når så langt. At fædrene fastholder kontakt med deres børn efter en skilsmisse er en vigtig del af indsatsen. Mandecentret i Aalborg er ét ud af i alt fem rådgivningskontorer på landsplan og adskiller sig fra traditionelle herberg og forsorgshjem ved, at målgruppen ikke omfatter mænd med ubehandlet misbrug eller psykisk sygdom. I København og Aarhus driver organisationen desuden et botilbud til kriseramte fædre med børn. Med denne donation vil Mandecentret nu også etablere et botilbud i Aalborg. Formålet med botilbuddet er at give fædre, der har mistet deres hjem i forbindelse med en voldsom skilsmisse eller brud i parforholdet, tag over hovedet og samtidig give dem bedre betingelser for at fastholde – og videreføre – samværet med deres børn.

Tildelt støtte

900.000 kr.

2015

Modtager

Fundamentet / Mandecentret

Region

Nordjylland