Søg støtte

Søg

Bo trygt!

Med indsatsen Bo trygt! ønsker TrygFonden at øge trygheden og nedbringe risikoen for indbrud i samarbejde med Realdania, Bolius og Det Kriminalpræventive Råd (DKR).

I Danmark er vi udsat for tre gange så mange indbrud i vores private hjem sammenlignet med nabolande som Norge, Sverige og Tyskland. Og selvom antallet af indbrud er faldende, er indbrud i eget hjem i dag et tema, der påvirker danskernes tryghed i negativ retning.

I 2018 gik vi sammen med Realdania og skabte alliancen "Bo trygt!", der udføres i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd og Bolius. Målet er, at antallet af private hjem, der udsættes for indbrud, skal reduceres til en tredjedel - og at andelen af danskere, der bekymrer sig om indbrud, skal ned fra hver fjerde til hver tiende.

Med Bo trygt! vil vi bidrage til:

  • at forbedre skalsikringsniveauet for boliger i Danmark.
  • at flere danskere skal være aktive nabohjælpere.
  •  at opdagelsesrisici skal øges via fysisk planlægning og indsats over for hæleri.
  • at skabe konstruktiv presse, så omtale af indbrud ledsages af handlingsanvisninger.

Bo trygt! involverer borgere, institutioner og organisationer, der deler målet om øget tryghed og indbrudsfrie hjem. Planen er at klæde danskerne på i forhold til, hvad de selv kan gøre for at forebygge indbrud i deres hjem – fx sikring af vinduer og døre samt nabohjælp.

Bo trygt!-korpset

Bo trygt! har et korps af indbruds- og forebyggelseseksperter, som rykker ud i kvarterer over hele landet og fortæller, hvordan man sikrer sig og hjælper hinanden til at forebygge indbrud. Besøget er gratis, og alle kan bestille et, hvis man kan samle minimum 15 personer - fx til et møde i grundejerforeningen.

Viden der skaber tryghed

Vores indsatser er baseret på viden. Her kan du dykke ned i de relevante publikationer.

Har du spørgsmål?

Britt Wendelboe

Projektchef