Søg støtte

Søg

Kursus i brug af hjertestarter


Donation

Projekt

Børn er også pårørende

SIND Rådgivning

Når en forælder eller søskende bliver psykisk syg, medfører det ofte store forandringer i hverdagen. Som følge heraf oplever en del børn i familier med en mangeårig eller kronisk belastning en lavere livstilfredshed, ligesom de i højere grad oplever psykosociale problemer og har symptomer på dårlig trivsel. Med donationen kan SIND etablere børnegrupper, hvor børnene får viden om psykisk sygdom og redskaber til at håndtere vanskeligheder i hverdagen og ikke mindst oplever et trygt fællesskab, hvor de kan dele erfaringer med ligesindede. Forældrene får også mulighed for rådgivning og samtaleforløb, hvor de får hjælp til at understøtte barnets trivsel. Ambitionen er, at 70 børn og 100 voksne vil deltage i projektet, der løber frem til marts 2025.

Tildelt støtte

2.000.000 kr.

2022

Modtager

SIND Rådgivning

Region

Midtjylland

Delmål

Alle med fra start