Søg støtte

Søg

Hjertestarterkursus


Donation

Projekt

"Børn i trivsel2.0"

Selvhjælp Fredericia-Middelfart

Selvhjælp Fredericia-Middelfart er en frivillig social forening, der afholder selvhjælpsgrupper for både børn, unge, voksne og ældre borgere. Selvhjælp har gode erfaringer med at tilbyde trivselsgrupper, hvor børnene kan tale om de problemer, der påvirker dem, og støtte hinanden. Trivselsgrupper er dermed en tidlig og forebyggende indsats for at øge børns trivsel og ruste dem til at håndtere de udfordringer, de møder i livet fremover. Med donationen kan Selvhjælp etablere nye trivselsgrupper, der skal køre i de kommende tre år, samt rekruttere frivillige til at stå for grupperne.

Tildelt støtte

634.000 kr.

2023

Modtager

Selvhjælp Fredericia-Middelfart

Region

Syddanmark

Delmål

Klar til livet