Søg støtte

Søg

Flere i alkoholbehandling


Donation

Forskningsprojekt

Børn med handikap: LykkeLiga

Pædiatrisk Forskningsenhed, Aalborg Universitetshospital, Nord

Donationen går til at undersøge livskvalitet og deltagelse i sportsaktiviteter blandt børn og unge med handikap samt afdække forekomsten af handikap blandt børn i Danmark. Mange børn og unge med handikap er særligt sundhedsmæssigt udsatte. De er i mindre grad fysisk aktive og indgår ikke så ofte i sociale fællesskaber som deres jævnaldrende uden handicap. Forskerne vil derfor kortlægge forekomsten af ledsagesygdomme hos børn og unge med handikap i Danmark og afdække gruppens livskvalitet, styrker og vanskeligheder, fysiske formåen og deltagelse i sportsaktiviteter. Ud fra en gruppe i LykkeLiga, som er håndboldtræning for børn med særlige udfordringer, vil man undersøge betydningen af et træningstilbud, som er tilpasset børn med handikap. Ambitionen er at tilvejebringe viden, der kan bruges til at tilrettelægge fremtidige sportstilbud til børn og unge med handicap, så de får gavn af både bevægelse og det fællesskab, der følger med.

Tildelt støtte

400.000 kr.

2023

Modtager

Pædiatrisk Forskningsenhed, Aalborg Universitetshospital, Nord

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start