Søg støtte

Søg

Let adgang til pålidelig depressions-overvågning


Donation

Projekt

Børn og unges mentale sundhed

Psykiatrien i Region Syddanmark

Dette projekt skal udvikle en digital platform om mental sundhed til børn og unge i aldersgruppen 13-20 år. Målet er at sikre tidlig, lettilgængelig og brugerstyret hjælp til børn og unge, der oplever trivselsproblemer eller begyndende psykiske vanskeligheder og symptomer. Platformen skal tilbyde ”hjælp-til-selvhjælp” bl.a. i form af redskaber til at træne selvværd, problemløsning og sociale relationer samt netværk, hvor unge kan kommunikere med hinanden i temaopdelte fora. En stor gruppe børn og unge vil således kunne få hurtig, fleksibel hjælp og klare sig selv, samtidig med at specialistressourcer og mere komplicerede behandlingsindsatser kan frigives og målrettes dem med størst behov. Platformen skal udvikles med inspiration fra udlandet, hvor det er lykkedes at nå ud til børn og unge på tværs af sociale og kulturelle forskelle. Projektet løber over to år og gennemføres i et samarbejde mellem Telepsykiatrisk Center og Syddansk Sundhedsinnovation i Region Syddanmark samt kommunerne Varde, Faaborg-Midtfyn, Svendborg og Odense.

Tildelt støtte

6.620.000 kr.

2014

Modtager

Psykiatrien i Region Syddanmark

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Mental sundhed