Søg støtte

Søg

Børne- og ungerådgivning


Donation

Forskningsprojekt

Børne- og ungerådgivning

Roskilde Universitet

Donationen går til første del af et større projekt, der skal udvikle og kvalificere børne- og ungerådgivningen. Hver dag kontakter hundredvis af børn og unge et af civilsamfundets sociale rådgivningstilbud for at få hjælp, støtte og vejledning i en svær eller kompliceret livssituation. Der er stor variation i rådgivningssamtalerne, som består i alt fra at blive lyttet til og få viden og råd og til at blive hjulpet videre til andre tilbud. Det er afgørende, at organisationerne yder kvalificeret rådgivning, og branchen har brug for mere viden om, hvornår, hvordan og over for hvilke specifikke målgrupper af børn og unge rådgivningen virker. Projektet er delt i tre, og denne donation går til første delprojekt, hvor forskerne undersøger, hvad organisationerne bag de gratis, sociale rådgivningstilbud forstår ved god og virkningsfuld rådgivning til børn og unge, og hvordan den søges opnået i de forskellige tilbud. Resultaterne skal bidrage til det samlede projekt, der har til formål at undersøge, hvordan og i hvilke situationer civilsamfundets sociale rådgivningstilbud hjælper og støtter de børn og unge, der henvender sig. Målgruppen er de hundredtusindvis af børn og unge, som undervejs i børne- og ungdomslivet kan have brug for at søge rådgivning. Projektet ledes af Roskilde Universitet og gennemføres i samarbejde med RådgivningDanmark.

Tildelt støtte

2.209.513 kr.

2023

Modtager

Roskilde Universitet

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start