Søg støtte

Søg

Tryg Digital By, Aalborg


Donation

Projekt

Børnenes Byggeskole

BIBIANA Danmark

BIBIANA Hirtshals danner rammerne om Børnenes Byggeskole, der har et erklæret mål om at sikre børns stemme i byggeriet. Børnenes Byggeskole vil indeholde forskellige aktiviteter og workshops henvendt til skoleklasser, der er relevante i forhold til læringsmål indenfor matematik, samfundsfag, billedkunst samt håndværk og design. Projektet vil gennem flere workshops og forløb føre børnene gennem bygge- og byplanlægningsprocessen fra problemfase, analyser i børnehøjde, idégenerering og skitsering. Med donationen får børnene indsigt i vigtigheden af mange forskellige håndværksmæssige erhverv fx tømrerens, elektrikerens og arkitektens rolle. Målet med projektet er at inspirere og undervise børn fra en tidlig alder til at være med til at sikre et solidt fundament for generel dannelse og et bredt indblik i spændende uddannelsesmuligheder gennem leg og læring. Under projektet vil børnenes faglige og sociale udvikling blive fulgt i tæt samarbejde med undervisere og ledelse på de skoler, som BIBIANA Hirtshals samarbejder med.

Tildelt støtte

366.000 kr.

2020

Modtager

BIBIANA Danmark

Region

Nordjylland

Delmål

Alle med fra start