Søg støtte

Søg

Et praksisnært PPR


Donation

Projekt

Børnevold og kærestevold

Bryd Tavsheden

Foreningen Bryd Tavsheden har siden 2002 arbejdet med at forebygge og afhjælpe forskellige former for vold. Rapporter fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har bl.a. vist, at 17 pct. af elever i 8. klasse har været udsat for vold, og at 31.500 unge i alderen 16 til 24 år hvert år er udsat for kærestevold. Denne donation går derfor til en kampagne i Aalborg Kommune i efteråret 2017, som har til formål at bryde tavsheden og tabuet omkring børnevold og kærestevold. Kampagnen er målrettet elever i folkeskoler og på ungdomsuddannelser samt fagpersonale, der arbejder med de unge.

Tildelt støtte

220.000 kr.

2017

Modtager

Bryd Tavsheden

Region

Nordjylland

Delmål

Alle med fra start