Søg støtte

Søg

Sundhedsfagligt akutteam


Donation

Projekt

Børns kompetencer styrkes

SNAK forening

Foreningen SNAK driver aftenklub-projektet, ”Drenge- og Pigeklubben”, som er en kriminalpræventiv indsat målrettet 27 børn og unge i alderen 6-15 år. Børnene og deres familier er bosat i et belastet område og har derfor ikke de samme ressourcer som størstedelen af den danske befolkning. Foreningen ønsker at give børnene et frirum, udvikle deres kompetencer og styrke deres nysgerrighed, så de får mere mod på at klare livets udfordringer. En aften i klubben kan bestå af madlavning, bræt-/boldspil og lege samt kreative aktiviteter. Foreningen har fokus på at samarbejde med lokalmiljøet og den lokale helhedsplan, Mit Kvarter, som de låner lokaler af, og som har hjulpet med økonomisk opstart af projektet. Donationen er med til at finansiere materialer og ture ud af huset i det kommende år.

Tildelt støtte

35.000 kr.

2022

Modtager

SNAK forening

Region

Hovedstaden

Delmål

Alle med fra start