Søg støtte

Søg

Ung kræftramt i kirurgisk regi


Donation

Projekt

Borgere belastningsreaktioner

Holstebro Kommune

Belastningsreaktion, stress og depression er vor tids folkesygdomme. Ens arbejde har stor betydning for ens identitet, helbred og generelle trivsel. Formålet er således at støtte med midler til et to-årigt projekt udviklet i samarbejde med mellem Holstebro Kommune, pensionskassen PFA samt virksomheden Quick Care. Projektet skal målrettes borgere med belastningsreaktioner i de tidlige faser. De skal blandt andet tilbydes et individuelt og helhedsorienteret tilbud, der består af et eller flere elementer fx fysisk træning, arbejdsmarkedsrettet indsats, rundborgssamtaler, konflikthåndtering, meditation og netværksmøder.

Tildelt støtte

200.000 kr.

2016

Modtager

Holstebro Kommune

Region

Midtjylland