Søg støtte

Søg

Hjælp for ældre og handicapped


Donation

Projekt

Brandkadetter i Danmark

Foreningen for Kommunale Beredskabschefer

Med en donation fra TrygFonden kan Foreningen for Kommunale Beredskabschefer udvikle og udbrede et brandkadetkorps i Danmark. Initiativet er et usædvanligt og velafprøvet fritidstilbud til unge i socialt udsatte boligområder, som via uddannelse inden for brand og redning får noget meningsfuldt at lave. De positive erfaringer stammer bl.a. fra Manchester og fire års uddannelse af brandkadetter i Greve, Roskilde og Københavns Brandvæsen. Her har man eksempelvis oplevet, at antallet af påsatte brande er omkring halveret, og at der er færre konfrontationer mellem unge og indsatspersonel. Målet med projektet er at tilbyde en aktivitet, der udfordrer hærværksbrande og rekruttering til bandemiljøet, give de unge en meningsfuld tilgang til uddannelse og job, styrke dem i deres deltagelse i lokalmiljøet og bygge bro mellem de unge og indsatspersonel. Støtten går til at udvikle et fælles dansk koncept og assistere andre kommunale og private redningsberedskaber med at etablere brandkadetkorps. TrygFonden har støttet projektet med 4.700.000 kr.

Tildelt støtte

4.700.000 kr.

2013

Modtager

Foreningen for Kommunale Beredskabschefer

Region

Landsdækkende