Søg støtte

Søg

DGI Outdoor, førstehjælp


Donation

Udstyr

Brandsikkerhedsudstyr

FDF Pandrup

Med denne donation ønsker FDF Pandrup at øge deres fokus på brandsikkerhed i kredshuset og hytten, hvor de har aktiviteter, der involverer ild og bål. Donationen skal gå til brandtæpper, vandslukkere, røgalarmer og skilte, som kan advare og guide husets 55 medlemmer i tilfælde af brand.

Tildelt støtte

11.734 kr.

2018

Modtager

FDF Pandrup

Region

Nordjylland