Søg støtte

Søg

At cykle i det fri (cykler og cykelhjelme)


Donation

Projekt

Bro til fællesskabet

Frivilligcenter Langeland

I Langeland Kommune bor ca. 1.400 borgerne med en psykisk lidelse. De har ofte et meget begrænset netværk. Den psykiske sårbarhed gør det svært for mange på eget initiativ at opsøge og etablere sociale relationer. Med donationen vil frivilligcentret etablere et netværk for ca. 100 personer med psykisk sygdom og sårbarhed, hvor deltagerne kan støtte hinanden, skabe relationer og lave forskellige aktiviteter sammen. Netværket skal også hjælpe deltagerne ind i det lokale foreningsliv, så de kan få en mere fast tilknytning til de fællesskaber, der findes i nærområdet. Frivilligcentret vil derudover i samarbejde med kommunen arbejde for at nedbryde tabuerne omkring psykisk sårbarhed og styrke inklusionen af mennesker i udsatte positioner i de eksisterende sociale fællesskaber og foreninger, fx ved at invitere til åbne oplæg, kurser og temamøder omkring emnet.

Tildelt støtte

1.178.735 kr.

2022

Modtager

Frivilligcenter Langeland

Region

Syddanmark

Delmål

Fællesskaber for alle